Kiedy sprawy zbytnio się komplikują, ubarwiam życie fikcją, łagodzę linię pomiędzy rzeczywistością i fantazją.


kiedy-sprawy-zbytnio-ę-komplikują-ubarwiam-życie-fikcją-łagodzę-linię-pomiędzy-rzeczywistośą-i-fantazją
kirk douglaskiedysprawyzbytniosiękomplikująubarwiamżyciefikcjąłagodzęliniępomiędzyrzeczywistościąfantazjąkiedy sprawysprawy zbytniozbytnio sięsię komplikująubarwiam życieżycie fikcjąłagodzę linięlinię pomiędzypomiędzy rzeczywistościąrzeczywistością ii fantazjąkiedy sprawy zbytniosprawy zbytnio sięzbytnio się komplikująubarwiam życie fikcjąłagodzę linię pomiędzylinię pomiędzy rzeczywistościąpomiędzy rzeczywistością irzeczywistością i fantazjąkiedy sprawy zbytnio sięsprawy zbytnio się komplikująłagodzę linię pomiędzy rzeczywistościąlinię pomiędzy rzeczywistością ipomiędzy rzeczywistością i fantazjąkiedy sprawy zbytnio się komplikująłagodzę linię pomiędzy rzeczywistością ilinię pomiędzy rzeczywistością i fantazją

Kiedy ktoś marzy samotnie, to jest to tylko marzenie: kiedy marzymy wszyscy razem, to staje się to rzeczywistością.. . . wielu miało i ma to przekonanie, że sprawy świata tak są kierowane przez los i Boga, iż ludzie swym rozumem nie mogą ich poprawić i są wobec nich bezradni; przeto mogliby sądzić, że nie warto zbytnio trudzić się tymi sprawami, lecz spuścić się na los.Wielu miało i ma to przekonanie, że sprawy świata tak są kierowane przez los i Boga, iż ludzie swym rozumem nie mogą ich poprawić i są wobec nich bezradni; przeto mogliby sądzić, że nie warto zbytnio trudzić się tymi sprawami, lecz spuścić się na los. Takie przekonanie jest bardziej w naszych czasach rozpowszechnione z przyczyny [...]Nasze życie to wieczny rozbrat marzenia z rzeczywistością.Można zgrzeszyć i nosem, kiedy się go wtyka w sprawy innych ludzi.Wartość walki tkwi nie w szansach zwycięstwa sprawy, w imię której się ją podjęło, ale w wartości tej sprawy.