Kiedy Tyran spłodził prowokatora, a prowokator spłodził donosiciela, i wszystko, co ludzkie popadło w podejrzenie, zaciągnięto wartę więzienną nad słowem.


kiedy-tyran-spłodził-prowokatora-a-prowokator-spłodził-donosiciela-i-wszystko-co-ludzkie-popadło-w-podejrzenie-zaciągnięto-wartę-więzienną
anna kowalskakiedytyranspłodziłprowokatoraprowokatordonosicielawszystkocoludzkiepopadłopodejrzeniezaciągniętowartęwięziennąnadsłowemkiedy tyrantyran spłodziłspłodził prowokatoraspłodził donosicielai wszystkoco ludzkieludzkie popadłopopadło ww podejrzeniezaciągnięto wartęwartę więziennąwięzienną nadnad słowemkiedy tyran spłodziłtyran spłodził prowokatoraa prowokator spłodziłprowokator spłodził donosicielaco ludzkie popadłoludzkie popadło wpopadło w podejrzeniezaciągnięto wartę więziennąwartę więzienną nadwięzienną nad słowem

Spłodził, nie wycho­wa - żad­na na to ra­da; Ta­ki z niego fa­cet - jądra ma, nie jaja.Tu prze­leciał, tam skoszto­wał a gdzie in­dziej coś wystukał może spłodził. Jak niedożywiony ciągle jed­nak głod­ny chodził. Moc ,,kucharzy,, prze­cież wielka nie ucho­wa się matrona biada gdy głod­ne panięta.Jeżeli nasze ludzkie życie jest bezcenne, postępujmy zawsze tak, jakby istniało coś, co jest więcej warte niż życie ludzkie. Ale co?Być może nic nie jest warte zachodu, aby to lub tamto czynić. Ale wszystko, co czynimy, jest w każdym razie warte, aby to czynić doskonale.Nie wszystko co ludzkie jest wielkie, ale wszystko, co nieludzkie jest małe.Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca, ale jeszcze pewniej (...) nie wszystko, co się opłaca, to jest w życiu coś warte.