Kiedy uczysz się cze­goś no­wego, mu­sisz być dla siebie bar­dzo uprzejma.


kiedy-uczysz ę-cze­goś-no­wego-mu­sisz-być-dla-siebie-bar­dzo-uprzejma
elizabeth gilbertkiedyuczysz sięcze­gośno­wegomu­siszbyćdlasiebiebar­dzouprzejmakiedy uczysz sięuczysz się cze­goścze­goś no­wegomu­sisz byćbyć dladla siebiesiebie bar­dzobar­dzo uprzejmakiedy uczysz się cze­gośuczysz się cze­goś no­wegomu­sisz być dlabyć dla siebiedla siebie bar­dzosiebie bar­dzo uprzejmakiedy uczysz się cze­goś no­wegomu­sisz być dla siebiebyć dla siebie bar­dzodla siebie bar­dzo uprzejmamu­sisz być dla siebie bar­dzobyć dla siebie bar­dzo uprzejma

Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Dlacze­go jeśli cze­goś bar­dzo chcę, to nie przychodzi?  -NightHuntress
dlacze­go-śli-cze­goś-bar­dzo-chcę-to nie przychodzi 
Nie prag­nijmy cze­goś za bar­dzo bo omi­nie nas to sze­rokim łukiem. -AnDree
nie-prag­nijmy-cze­goś-za bar­dzo-bo omi­nie-nas-to sze­rokim-łukiem