Kiedy wącha­my ciało in­ne­go człowieka, to jest tak, jak­byśmy wdycha­li przez us­ta i nos sa­mo to ciało.


kiedy-wącha­my-ciało-in­ne­go-człowieka-to jest tak-jak­byśmy-wdycha­li-przez-us­-i nos-­mo-to ciało
jean-paul sartrekiedywącha­myciałoin­ne­goczłowiekato jest takjak­byśmywdycha­liprzezus­tai nossa­moto ciałokiedy wącha­mywącha­my ciałociało in­ne­goin­ne­go człowiekajak­byśmy wdycha­liwdycha­li przezprzez us­taus­ta i nosi nos sa­mosa­mo to ciałokiedy wącha­my ciałowącha­my ciało in­ne­gociało in­ne­go człowiekajak­byśmy wdycha­li przezwdycha­li przez us­taprzez us­ta i nosus­ta i nos sa­moi nos sa­mo to ciałokiedy wącha­my ciało in­ne­gowącha­my ciało in­ne­go człowiekajak­byśmy wdycha­li przez us­tawdycha­li przez us­ta i nosprzez us­ta i nos sa­mous­ta i nos sa­mo to ciałokiedy wącha­my ciało in­ne­go człowiekajak­byśmy wdycha­li przez us­ta i noswdycha­li przez us­ta i nos sa­moprzez us­ta i nos sa­mo to ciało

Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze. -Konstantinos Tsatsos
dusza-i-ciało-są-jak-łżeństwo-muszą-zestarzeć-ę-jednocześnie-inaczej-dusza-zamęczy-ciało-lub-ciało-dusze
Duch ludzki, podobnie jak ciało, często nadmiernie tyje i niedomaga jedynie z racji zbyt wielkich wygód i, podobnie jak ciało, bywa skutecznie leczony środkami, które są bardzo przykre i niesmaczne. -Karol Dickens
duch-ludzki-podobnie-jak-ciało-często-nadmiernie-tyje-i-niedomaga-jedynie-z-racji-zbyt-wielkich-wygód-i-podobnie-jak-ciało-bywa-skutecznie-leczony