Kiedy w grę wchodzi honor, nierzadko dochodzi do łamania kości.


kiedy-w-grę-wchodzi-honor-nierzadko-dochodzi-do-łamania-koś
h. jackson brownkiedygręwchodzihonornierzadkodochodzidołamaniakościkiedy ww gręgrę wchodziwchodzi honornierzadko dochodzidochodzi dodo łamaniałamania kościkiedy w gręw grę wchodzigrę wchodzi honornierzadko dochodzi dodochodzi do łamaniado łamania kościkiedy w grę wchodziw grę wchodzi honornierzadko dochodzi do łamaniadochodzi do łamania kościkiedy w grę wchodzi honornierzadko dochodzi do łamania kości

Gdzie w grę nie wchodzi miłość lub nienawiść, tam gra kobieta miernie.Czechy nie są war­te ani jed­nej kości gre­nadiera Je­go Królew­skiej Mości.Kiedy nieśmiały wchodzi do restauracji, sądzi, że wszystkie stoliki są zarezerwowane.Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes.Psycholog to facet, który obserwuje innych, kiedy piękna dziewczyna wchodzi do pokoju.