Kiedy w polityce mądrzejszy ustępuje, popełna nie tylko głupstwo, lecz i zbrodnię.


kiedy-w-polityce-mądrzejszy-ustępuje-popełna-nie-tylko-głupstwo-lecz-i-zbrodnię
anonimkiedypolitycemądrzejszyustępujepopełnanietylkogłupstwoleczzbrodniękiedy ww politycepolityce mądrzejszymądrzejszy ustępujepopełna nienie tylkotylko głupstwolecz ii zbrodniękiedy w politycew polityce mądrzejszypolityce mądrzejszy ustępujepopełna nie tylkonie tylko głupstwolecz i zbrodniękiedy w polityce mądrzejszyw polityce mądrzejszy ustępujepopełna nie tylko głupstwokiedy w polityce mądrzejszy ustępuje

Włoszka wtedy dopiero wierzy, że się ją kocha, kiedy kochanek jest zdolny popełnić dla niej zbrodnię; Angielka, kiedy jest zdolny dla niej do szaleństwa; Francuzka, kiedy gotów popełnić głupstwo.Dureń, kiedy popełni głupstwo, zawsze tłumaczy, że spełnił tylko swój obowiązek.Jakieś zbrodnie zawsze poprzedzają wielkie zbrodnie.W polityce i w miłości nie ma nigdy wieczystych pokojów, są tylko zawieszenia broni.W polityce daleko się posuwają tylko ci, którzy nie wiedzą, dokąd zmierzają.Tam, gdzie prosty błąd liczy się za zbrodnię, tam zbrodnie są jedynie błędami.