Kiedy w twoim kierunku biegnie jakiś pies, zagwizdaj na niego.


kiedy-w-twoim-kierunku-biegnie-jakiś-pies-zagwizdaj-na-niego
henry david thoreaukiedytwoimkierunkubiegniejakiśpieszagwizdajnaniegokiedy ww twoimtwoim kierunkukierunku biegniebiegnie jakiśjakiś pieszagwizdaj nana niegokiedy w twoimw twoim kierunkutwoim kierunku biegniekierunku biegnie jakiśbiegnie jakiś pieszagwizdaj na niegokiedy w twoim kierunkuw twoim kierunku biegnietwoim kierunku biegnie jakiśkierunku biegnie jakiś pieskiedy w twoim kierunku biegniew twoim kierunku biegnie jakiśtwoim kierunku biegnie jakiś pies

Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobić sami.Nie żałuję. Że nie mówiłaś mi, jak szczęście kraść spod lady, i nie uczyłaś mnie życiowej maskarady. Pieszczoty szarej tych umęczonych dni, nie żal mi.(...) Nie, nie żałuję. Przeciwnie, bardzo ci dziękuję, mój kraju, za jakiś czwartek, jakiś piątek, jakiś wtorek, i za nadziei cały worek.Chwała twoim dłoniom które ty­le pier­si ukołysały do snu. Chwała twoim ustom które ty­le słów wtłoczyły z pow­ro­tem do zdzi­wionych gardeł. Chwała twoim oczom które przej­rzały ty­le ko­biecych pod­stępów . Chwała im bo os­trze­gały mnie szczerze. Chwała twoim myślom scho­wanym głęboko. Chwała im bo one jedne spra­wiły że wierzę.Obok każdego żłobu, gdzie rodzi się jakiś zbawiciel albo jakaś zbawcza idea, stoi zawsze jakiś wół i spokojnie żre.Bardzo często tylko od nas zależy, czy będziemy rozdmuchiwać jakiś problem, czy też machniemy na niego ręką, uświadomiwszy sobie, że nie ma o co kruszyć kopii. Nie zadręczaj się drobiazgami.Kiedy pies zwróci się przeciw swojemu panu, jego żona powinna spakować walizki i wrócić do mamy.