Kiedy wreszcie zrozumiesz, że bycie normalnym nie jest koniecznie cnotą? Wskazuje raczej na brak odwagi.


kiedy-wreszcie-zrozumiesz-że-bycie-normalnym-nie-jest-koniecznie-cnotą-wskazuje-raczej-na-brak-odwagi
autor nieznanykiedywreszciezrozumieszżebycienormalnymniejestkonieczniecnotąwskazujeraczejnabrakodwagikiedy wreszciewreszcie zrozumieszże byciebycie normalnymnormalnym nienie jestjest konieczniekoniecznie cnotąwskazuje raczejraczej nana brakbrak odwagikiedy wreszcie zrozumieszże bycie normalnymbycie normalnym nienormalnym nie jestnie jest konieczniejest koniecznie cnotąwskazuje raczej naraczej na brakna brak odwagiże bycie normalnym niebycie normalnym nie jestnormalnym nie jest koniecznienie jest koniecznie cnotąwskazuje raczej na brakraczej na brak odwagiże bycie normalnym nie jestbycie normalnym nie jest koniecznienormalnym nie jest koniecznie cnotąwskazuje raczej na brak odwagi

Bywają wreszcie i tacy, co zwykli głosić o cnocie: cnota jest konieczna; w głębi duszy wierzą jednak tylko w to, iż policja jest niezbędna.Zaw­sze jest coś do po­wie­dze­nia, tyl­ko nieraz brak odwagi...Raczej należy zwiedzać życie niż żyć, a jeśli już koniecznie chce się w życiu na coś postawić, to stawiać na konie, na swoje ja i na kobiety.Me osiągniesz nic na tym świecie bez odwagi To największa cnota umysłu, obok honoru.Ostatecznym polem bitwy dla marketingu jest umysł i im lepiej zrozumiesz, jak działa umysł, tym lepiej zrozumiesz, na czym polega pozycjonowanie.Do zwycięstwa potrzeba nam odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi.