Kieliszek więcej, to świado­mości mniej.


kieliszek-więcej-to świado­moś-mniej
bujak bogusławkieliszekwięcejto świado­mościmniejkieliszek więcejto świado­mości mniej

Piękno jest tyl­ko sumą świado­mości naszych zboczeń. -Salvador Dalí
piękno-jest tyl­ko-sumą-świado­moś-naszych-zboczeń
ha­lucy­nac­ja-jest sta­nem-świado­moś-wyob­rażal­nej-~pa­weł-rychlica 
`Le­piej żyć w nieświado­mości czy żyć z tą świado­mością do końca?  -bluecaffe
`le­piej-żyć-w nieświado­moś-czy-żyć-z tą świado­mośą-do końca 
Nie można przeżywać te­go, że się is­tnieje, bez świado­mości, że kiedyś się umrze. -Jostein Gaarder
nie-można-przeżywać-te­go-że ę-is­tnieje-bez-świado­moś-że kiedyś ę-umrze
cała-praw­da-tkwi-nie w nas-tyl­ko-w świado­moś-że coś-nas-jeszcze-później-cze­ka-~pa­weł-rychlica