Kieliszek więcej, to świado­mości mniej.


kieliszek-więcej-to świado­moś-mniej
bujak bogusławkieliszekwięcejto świado­mościmniejkieliszek więcejto świado­mości mniej

Piękno jest tyl­ko sumą świado­mości naszych zboczeń.`Le­piej żyć w nieświado­mości czy żyć z tą świado­mością do końca? Nie można przeżywać te­go, że się is­tnieje, bez świado­mości, że kiedyś się umrze.Jeśli w dzieciństwie przeszedłeś przez sil­nie za­korze­nioną in­dok­try­nację re­ligijną, ciężko ci będzie przyjąć do świado­mości i uz­nać za prawdę in­ne poglądy.