Kiepski to środek do osiągnięcia powodzenia - poprzestać na ciągłym mówieniu o miłości.


kiepski-to-środek-do-osiągnięcia-powodzenia-poprzestać-na-ągłym-mówieniu-o-miłoś
molierkiepskitośrodekdoosiągnięciapowodzeniapoprzestaćnaciągłymmówieniumiłościśrodek dodo osiągnięciaosiągnięcia powodzeniapowodzeniapoprzestaćpoprzestać nana ciągłymciągłym mówieniumówieniu oo miłościkiepski to środekśrodek do osiągnięciado osiągnięcia powodzeniaosiągnięcia powodzeniapoprzestać napoprzestać na ciągłymna ciągłym mówieniuciągłym mówieniu omówieniu o miłościkiepski to środek dośrodek do osiągnięcia powodzeniado osiągnięcia powodzeniapoprzestać na ciągłympoprzestać na ciągłym mówieniuna ciągłym mówieniu ociągłym mówieniu o miłościkiepski to środek do osiągnięciaśrodek do osiągnięcia powodzeniapoprzestać na ciągłym mówieniupoprzestać na ciągłym mówieniu ona ciągłym mówieniu o miłości

Pycha małych po­lega na ciągłym mówieniu o so­bie sa­mym; pycha wiel­kich na niemówieniu o so­bie nigdy.Sztukę poetycką zdobywa się ciągłym czytaniem poetów. Do sztuki malarskiej dochodzi się ciągłym rysowaniem i malowaniem.Miłość to kiepski sprzymierzeniec do interesów....powszechna chęć podobania się rodzi galanterię, która nie jest miłością, ale delikatnym, lekkim i ciągłym kłamstwem miłości.Tajemnica znudzenia ludźmi polega na mówieniu im wszystkiego.