Kil­ka dob­rych słów. Dob­re słowa są dobrem. Dob­ro - owoc serc.


kil­ka-dob­rych-słów-dob­re-słowa-są dobrem-dob­ro- owoc-serc
fyrflekil­kadob­rychsłówdob­resłowasą dobremdob­ro owocserckil­ka dob­rychdob­rych słówdob­re słowasłowa są dobrem owoc serckil­ka dob­rych słówdob­re słowa są dobrem

Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii.Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą....dziś nie mogę już uczy­nić nic więc przynoszę Ci wiersze... tych kil­ka kryształków dob­rych słów składam na grób i dziękuję Ci z całego ser­ca za to, kim jestem... Mamie Góry dos­tar­czają mi cho­ciaż na kil­ka dni, dob­rych wi­doków na przyszłość.Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli.