Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą.


kim-jest-przyjaciel-powiem-przyjaciel-jest-osobą-przy-której-masz-śmiałość-być-sobą
frank cranekimjestprzyjacielpowiemprzyjacielosobąprzyktórejmaszśmiałośćbyćsobąkim jestjest przyjacielpowiem ciprzyjaciel jestjest osobąprzy którejktórej maszmasz śmiałośćśmiałość byćbyć sobąkim jest przyjacielprzyjaciel jest osobąprzy której maszktórej masz śmiałośćmasz śmiałość byćśmiałość być sobąprzy której masz śmiałośćktórej masz śmiałość byćmasz śmiałość być sobąprzy której masz śmiałość byćktórej masz śmiałość być sobą

Przyjaciel jest tą osobą, którą przyjemnie jest ci zobaczyć w drzwiach, kiedy całą twarz masz w pryszczach, straszny katar i gorączkę. Możesz mówić: Przyjaciel jest tą osobą.Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.Drogi mi jest przyjaciel, ale i nieprzyjaciel przydać się może, bo przyjaciel pokazuje mi, co mogę, a nieprzyjaciel, com powinien robić.Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto jest przy tobie nawet wtedy, gdy powinien być gdzie indziej.Przyjaciel na świeczniku - to przyjaciel stracony.