Kim są przyjaciele? Jedną duszą mieszkającą w dwóch ciałach.


kim-są-przyjaciele-jedną-duszą-mieszkającą-w-dwóch-ciałach
arystoteleskimprzyjacielejednądusząmieszkającądwóchciałachkim sąsą przyjacielejedną dusząduszą mieszkającąmieszkającą ww dwóchdwóch ciałachkim są przyjacielejedną duszą mieszkającąduszą mieszkającą wmieszkającą w dwóchw dwóch ciałachjedną duszą mieszkającą wduszą mieszkającą w dwóchmieszkającą w dwóch ciałachjedną duszą mieszkającą w dwóchduszą mieszkającą w dwóch ciałach

Miłość - to dwie dusze w jednym ciele. Przyjaźń - to jedna dusza w dwóch ciałach. A gdy miłość łączy sę z przyjaźną, powstaje wówczas jedność podwójna i zupełna.Przy­jaciel to jed­na dusza w dwóch ciałach.Przy­jaciele - jed­na dusza w dwóch ciałach.Miłość to dwie dusze w jed­nym ciele, przy­jaźń - to jed­na dusza w dwóch ciałach.Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś.Przyjaciele spotykają się, aby się lepiej poznać i pokochać. Przyjaciele są szczęśliwi, gdy się spotykają, mówią sobie wszystko, kim są i czym żyją.