Klęska Twój uśmiech zwycięski, był powodem mej klęski.


klęska-twój-uśmiech-zwycięski-był-powodem-mej-klęski
anonimklęskatwójuśmiechzwycięskibyłpowodemmejklęskiklęska twójtwój uśmiechuśmiech zwycięskibył powodempowodem mejmej klęskiklęska twój uśmiechtwój uśmiech zwycięskibył powodem mejpowodem mej klęskiklęska twój uśmiech zwycięskibył powodem mej klęski

Uśmiech twój był kwieciem twych włas­nych łąk, mo­wa two­ja była szu­mem twych włas­nych świerków, ale ser­ce two­je było ko­bietą, znaną nam wszystkim. -Rabindranath Tagore
uśmiech-twój-był-kwieciem-twych-włas­nych-łąk-mo­wa-two­ja-była-szu­mem-twych-włas­nych-świerków-ale-ser­-two­-było-ko­bietą
Co pamiętam: nie twój od­dech choć przyp­ra­wiał mnie o dreszcze nie twój uśmiech choć świat mój drżał w posadach Ja... pa­miętam bi­cie two­jego serca. -Silvidian
co pamiętam-nie-twój-od­dech-choć-przyp­ra­wiał-mnie-o dreszcze-nie-twój-uśmiech-choć-świat-mój-drżał-w posadach-ja
Na­wet pod­czas śmier­ci,będzie wid­niał uśmiech na mej twarzy. -Van Kalisz
na­wet-pod­czas-śmier­będzie-wid­niał-uśmiech-na mej-twarzy
Ze wszystkich klęsk miłosnych klęską najdotkliwszą jest ta, którą przynosi zagłada miłości. Tylko ta klęska ostateczna już nie rani. -Jerzy Andrzejewski
ze-wszystkich-klęsk-miłosnych-klęską-najdotkliwszą-jest-którą-przynosi-zagłada-miłoś-tylko-klęska-ostateczna-już-nie-rani
Zachować pieniądz w roli środka umożliwiającego liczenie. Pozbawić, go roli sędziego i kata. Tak, aby brak pieniędzy nigdy nie był przyczyną cierpienia, ani posiadanie pieniędzy powodem rozkoszy. -Simone Weil
zachować-pieniądz-w-roli-środka-umożliwiającego-liczenie-pozbawić-go-roli-sędziego-i-kata-tak-aby-brak-pieniędzy-nigdy-nie-był-przyczyną