Klasyk nie zdałby egzaminu ze swych dzieł.


klasyk-nie-zdałby-egzaminu-ze-swych-dzieł
anonimklasykniezdałbyegzaminuzeswychdziełklasyk nienie zdałbyzdałby egzaminuegzaminu zeze swychswych dziełklasyk nie zdałbynie zdałby egzaminuzdałby egzaminu zeegzaminu ze swychze swych dziełklasyk nie zdałby egzaminunie zdałby egzaminu zezdałby egzaminu ze swychegzaminu ze swych dziełklasyk nie zdałby egzaminu zenie zdałby egzaminu ze swychzdałby egzaminu ze swych dzieł

Klasyk to autor, którego się cytuje, ale nie czytuje.Literaturze zdałby się bardzo hamulec; czy nie można by naznaczyć pewnych nagród dla tych, którzy najmniej arkuszy wydrukują?Nie ma dzieł, są tylko autorzy.Bóg nie potrzebuje naszych dzieł, lecz jedynie naszej miłości.By dokonać wielkich dzieł, powinniśmy nie tylko planować, ale również wierzyć.Ach miłości ma  na­pełnij me us­ta słod­kim na­pojem swych ust Ach kocha­ny roz­bierz mnie z mych obaw swym wzro­kiem otul me na­gie myśli gorącem uczuć swych Przyjdź do mnie zaśnij­my w mych marzeniach już nig­dy nie poz­wolę Ci odejść Kar­miła będę Cię swych słów pożarem Chodź zaśpiewam Ci kołysankę pod rytm bi­cia me­go serca Zaśnij­my w za­kamar­ku mych snów