Klasyka to dzieła, które każdy chce znać, ale których nikt nie chce czytać.


klasyka-to-dzieła-które-każdy-chce-znać-ale-których-nikt-nie-chce-czytać
anonimklasykatodziełaktórekażdychceznaćalektórychniktnieczytaćktóre każdykażdy chcechce znaćale którychktórych niktnikt nienie chcechce czytaćklasyka to dziełaktóre każdy chcekażdy chce znaćale których niktktórych nikt nienikt nie chcenie chce czytaćktóre każdy chce znaćale których nikt niektórych nikt nie chcenikt nie chce czytaćale których nikt nie chcektórych nikt nie chce czytać

Nikt nie chce kochać, wszys­cy kochać boją się, a każdy chce być kochany.I zed­rzeć tych gu­zików bramy I tych zamków ideały By po­wie­dzieć jes­tem Twoja A jed­nak niczyja I uk­ry­wając oczy moje Zat­ra­cic sie w Twoich I us­ta ot­warte sze­roko zamknięte Mówiące na przekór ser­cu Nie chcę ... Tak! Tak! Tak bar­dzo chcę! Byś tonął w nich Nie chcę Nie chcę, byś do­tykał jej Duszy co drży Nie chcę! Nie chce Cię znać Zapomniałam Imię. Imię. Imię ... Krzyczę każde­go dnia ...Kto chce czytać aforyzmy, które by mu się zupełnie podobały, musi je sam, pisać.Dlacze­go chce­my by nas okłama­no? Bo nie chce­my znać prawdy? Gdy od­kry­jemy, że nas okłamy­wano dlacze­go te­go nie przyznamy? Bo nie chce­my przyz­nać że da­liśmy się okłamać, a może to kłam­stwo stało się naszą prawdą? Miłość jest pełna pułapek. Kiedy chce dać znać o sobie - oślepia światłem i nie pozwala dojrzeć cieni, które to światło tworzy.Każdy chciałby od razu być kimś, nikt nie chce dorastać.