Klient nie kupuje dlatego, że coś jest w ogóle dobre, tylko dlatego, że jest to dobre właśnie dla niego.


klient-nie-kupuje-dlatego-że-coś-jest-w-ogó-dobre-tylko-dlatego-że-jest-to-dobre-właśnie-dla-niego
adam ygnasikklientniekupujedlategożecośjestogóledobretylkotodobrewłaśniedlaniegoklient nienie kupujekupuje dlategoże coścoś jestjest ww ogóleogóle dobretylko dlategoże jestdobre właśniewłaśnie dladla niegoklient nie kupujenie kupuje dlategoże coś jestcoś jest wjest w ogólew ogóle dobrejest to dobredobre właśnie dlawłaśnie dla niegoklient nie kupuje dlategoże coś jest wcoś jest w ogólejest w ogóle dobreże jest to dobrejest to dobre właśniedobre właśnie dla niegoże coś jest w ogólecoś jest w ogóle dobreże jest to dobre właśniejest to dobre właśnie dla

Myśleć ciągle o grzechu i śmierci to błąd. Bóg jest życiem. Dlatego dobre jest to, co nas przywraca życiu.Kobieta tylko przelotnie zaspokaja mężczyznę; gdyż właśnie dlatego, że oddaje mu się z poświęceniem, w nim się zatraca, nie może być dla niego trwałym źródłem siły.Wierzy się w coś nie dlatego, że jest to racjonalne, lecz dlatego, że często powtarzane.Nie dlatego je kocham, że jest grzeczne, tylko dlatego, że jest moje.Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna.Prawda jest pochodnią olbrzymią: dlatego właśnie usiłujemy wszyscy zbliżyć się do niej tylko na chwilę w obawie, by nie spłonąć.