Klient ma zawsze rację, gdy nie zawraca głowy.


klient-zawsze-rację-gdy-nie-zawraca-głowy
anonimklientzawszeracjęgdyniezawracagłowyklient mama zawszezawsze racjęgdy nienie zawracazawraca głowyklient ma zawszema zawsze racjęgdy nie zawracanie zawraca głowyklient ma zawsze racjęgdy nie zawraca głowy

Pamiętaj, że zawracanie głowy służy wielkiej sprawie miłości. Tylko nigdy przy tym nie wiadomo, kto zawraca, kto ma głowę oraz czyja głowa jest zawracana.Oczywiście, że on ma rację. Porządni ludzie zawsze mają rację. Tylko, że oni nie są sami na tym świecie. A ten kto żyje, jest jak nitka w olbrzymim dywanie - związana ciasno i nierozerwalnie z innymi figurami i nitkami.na krańcach nieporozumień gdy stro­ny brną w zaparte da­leko do trzeźwe­go myślenia bo roz­droża mają włas­ne racje połowiczne starania dzielą za­miast łaczyć pa­miętaj że zawsze kij ma dwa końce Miłość zawsze ma rację.Silniejszy zawsze ma rację.W swej zbroi z mięśni Rambo nie zawraca sobie głowy ani koniem, ani przyjacielem, ani kobietami. Jedynym jego towarzyszem jest olbrzymi, ostry sztylet, który służy mu za falliczny