Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy.


kluczem-do-sukcesu-jest-skoncentrowanie-umysłu-na-tym-czego-pragniemy-nie-na-tym-czego-ę-boimy
brian tracykluczemdosukcesujestskoncentrowanieumysłunatymczegopragniemyniesięboimykluczem dodo sukcesusukcesu jestjest skoncentrowanieskoncentrowanie umysłuumysłu nana tymczego pragniemynie nana tymczego sięsię boimykluczem do sukcesudo sukcesu jestsukcesu jest skoncentrowaniejest skoncentrowanie umysłuskoncentrowanie umysłu naumysłu na tymnie na tymczego się boimykluczem do sukcesu jestdo sukcesu jest skoncentrowaniesukcesu jest skoncentrowanie umysłujest skoncentrowanie umysłu naskoncentrowanie umysłu na tymkluczem do sukcesu jest skoncentrowaniedo sukcesu jest skoncentrowanie umysłusukcesu jest skoncentrowanie umysłu najest skoncentrowanie umysłu na tym

Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimyOdwaga jest to wiedza o tym, czego się bać trzeba, a czego nie.Nie zawsze dostajemy to, czego pragniemy, ale jednocześnie często omija nas to, czego nie chcemy.W życiu trzeba się starać o dwie rzeczy: po pierwsze, aby zdobyć to, czego pragniemy, a po drugie, żeby potem umieć się tym cieszyć. Tylko najmądrzejszym udaje się to ostatnie.Oceniamy się zwykle na podstawie tego, czego chcielibyśmy dokonać, ale inni oceniają nas zgodnie z tym, czego naprawdę dokonaliśmy.Skupiaj się na tym, czego chcesz, a nie na tym, czego nie chcesz