ko jest głupi?a kto mądry? zmie­rzy ser­ce,,,nie przyrządy...


ko jest głupia-kto-mądry-zmie­rzy-ser­nie-przyrządy
poeta wyklętyko jest głupiaktomądryzmie­rzyser­cenieprzyrządykto mądry

Głupi człowiek ma ser­ce na języ­ku, mądry - język na sercu.Mądry idealizm jest bliższy mądremu materializmowi niż głupi materializm.Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. Ludzie są jak rzeki: woda jest we wszystkich jednakowa, wszędzie ta sama, ale rzeka bywa wąska, szeroka, spokojna, czysta, zimna, mętna, ciepła. Tak samo bywa z ludźmi. Każdy człowiek ma w sobie zalążki wszystkich ludzkich cech; czasami ujawnia te, czasami znów inne; bywa nieraz zupełnie do siebie niepodobny, pozostając jednakże wciąż sobą.Tyl­ko głupi od­ma­wia, kiedy mądry prosi.Mądry naród karze swoich głupców, głupi - mędrców.