Ko­bieca dłoń zwier­ciadłem umysłu jej kochanka.


ko­bieca-dłoń-zwier­ciadłem-umysłu-jej-kochanka
dr tawian stambułako­biecadłońzwier­ciadłemumysłujejkochankako­bieca dłońdłoń zwier­ciadłemzwier­ciadłem umysłuumysłu jejjej kochankako­bieca dłoń zwier­ciadłemdłoń zwier­ciadłem umysłuzwier­ciadłem umysłu jejumysłu jej kochankako­bieca dłoń zwier­ciadłem umysłudłoń zwier­ciadłem umysłu jejzwier­ciadłem umysłu jej kochankako­bieca dłoń zwier­ciadłem umysłu jejdłoń zwier­ciadłem umysłu jej kochanka

Świat jest zwier­ciadłem bo­gac­twa umysłu.Oczy są zwier­ciadłem ludzi, a co jeśli je przełamie ka­mień zdrady..Przysłowia są zwier­ciadłem spo­sobu myśle­nia narodu.Praw­dzi­wy przy­jaciel jest zwier­ciadłem, w którym od­bi­ja się dusza nasza. On jest ot­wartą księgą naszych myśli, czynów i upo­dobań, pod­czas gdy in­ni, obojętni ludzie są księga­mi w grubą skórę op­rawny­mi i zam­knięty­mi na kłódki.Utarł się idiotyczny pogląd, że kochanka żony nienawidzi tylko jedna osoba: jej mąż. Ale w dziewięciu wypadkach na dziesięć kochanka żony nienawidzi najgoręcej sama żona.wyrwana w oder­wa­niu niż zwykle wypowiedziane Ja nigdy wy­budzo­na uczuciem ub­rudzo­na pas­te­lami słów fragmentami błyszczyk,konwalia, kla­sycznie wy­tuszo­wa­ne rzęsy mo­der­nis­tyczna panna cierpnę nie mniej w niezłym stylu bez pieszczot an­tykwa­ryczna sen­ność * nie is­tniejąc -zwier­ciadłem mgiełki odbitej