Ko­bieca dusza jest strefą erogenną.


ko­bieca-dusza-jest strefą-erogenną
raquel welchko­biecaduszajest strefąerogennąko­bieca duszadusza jest strefąjest strefą erogennąko­bieca dusza jest strefądusza jest strefą erogennąko­bieca dusza jest strefą erogenną

Kobieca dusza jest strefą erogenną.Ależ ja jes­tem za wejściem do stre­fy wol­ne­go han­dlu! Tyl­ko że Unia Euro­pej­ska nie jest taką strefą, a strefą sza­lejącej biurok­racji, która ste­ruje każdym hek­to­lit­rem wi­na i każdą toną wołowiny.Umysł także może być sferą erogenną.Najlepiej podstawiają nogi karły, to ich strefa.Pro­za dnia to ko­bieca poezja.Ko­bieca dłoń zwier­ciadłem umysłu jej kochanka.