Ko­bieta chce być kocha­na bez po­wodu, dob­rych ma­nier, wdzięku, in­te­ligen­cji, ale dla­tego, że ona jest.


ko­bieta-chce-być-kocha­na-bez-po­wodu-dob­rych-­nier-wdzięku-in­te­ligen­cji-ale-dla­tego-że ona-jest
henri frédéric amielko­bietachcebyćkocha­nabezpo­wodudob­rychma­nierwdziękuin­te­ligen­cjialedla­tegoże onajestko­bieta chcechce byćbyć kocha­nakocha­na bezbez po­wodudob­rych ma­nierale dla­tegoże ona jestko­bieta chce byćchce być kocha­nabyć kocha­na bezkocha­na bez po­woduko­bieta chce być kocha­nachce być kocha­na bezbyć kocha­na bez po­woduko­bieta chce być kocha­na bezchce być kocha­na bez po­wodu

Kobieta chce być kochana bez powodu, dobrych manier, wdzięku, inteligencji, ale dlatego, że ona jest. -Henri Frederic Amiel
kobieta-chce-być-kochana-bez-powodu-dobrych-manier-wdzięku-inteligencji-ale-dlatego-że-ona-jest
Chcą nas nau­czyć dob­rych ma­nier, ale nie uda im się to, bo jes­teśmy bogami. -Giuseppe Tomasi di Lampedusa
chcą-nas-nau­czyć-dob­rych-­nier-ale-nie uda-im ę-to-bo jes­teśmy-bogami
Po­ziom in­te­ligen­cji zaw­sze ma wpływ na ry­sy twarzy. Dla­tego żaden z chrześci­jan nie ma szlachet­nej fizjonomii. -Sören Lundkvist
po­ziom-in­te­ligen­cji-zaw­sze- wpływ-na ry­sy-twarzy-dla­tego żaden-z chrześ­jan-nie  szlachet­nej-fizjonomii
Wie­dza bez in­te­ligen­cji jest jak czar­no­ziem bez deszczu. -Dr Tawian Stambuła
wie­dza-bez-in­te­ligen­cji-jest jak czar­no­ziem-bez-deszczu
Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii. -Steven Weinberg
z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii