Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo.


ko­bieta-nie­czuła-to -która-już-nie kocha-lek­ko­myślna- -która-kocha-in­ne­go-zmien­na- -która-nie wie-czy-i ko­go-kocha
jean de la bruyéreko­bietanie­czułato taktórajużnie kochalek­ko­myślna takochain­ne­gozmien­nanie wieczyi ko­gokochaobojętnawreszcienie kochanikogoko­bieta nie­czułanie­czuła to taktóra jużjuż nie kochaktóra kochakocha in­ne­goktóra nie wieczy i ko­goi ko­go kochaobojętna wreszciektóra nie kochanie kocha nikogoko­bieta nie­czuła to taktóra już nie kochaktóra kocha in­ne­goczy i ko­go kochaktóra nie kocha nikogo

Ko­bieta, która już nie kocha, za­pomi­na o wszys­tkim, co było - na­wet o tym, co dała z siebie mężczyźnie.Szczęście jest jak lek­ko­myślna dziew­czy­na, która ci w oczy po­pat­rzy, da całusa i le­ci da­lej; nie­szczęście jest jak po­ważna ko­bieta, która spo­koj­nie siada przy twoim łóżku i - żyje.Miłość wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia. Dusza, która kocha, kocha i nie myśli o niczym innym.Praw­dzi­wa miłość czy­ni zaw­sze lep­szym, kim­kolwiek byłaby ko­bieta, którą się kocha.Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha, jeżeli kocha gorąco.Jest różnica między kobietą, która kocha a kobietą, która się jedynie kochać pozwala.