Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo.


ko­bieta-nie­czuła-to -która-już-nie kocha-lek­ko­myślna- -która-kocha-in­ne­go-zmien­na- -która-nie wie-czy-i ko­go-kocha
jean de la bruyéreko­bietanie­czułato taktórajużnie kochalek­ko­myślna takochain­ne­gozmien­nanie wieczyi ko­gokochaobojętnawreszcienie kochanikogoko­bieta nie­czułanie­czuła to taktóra jużjuż nie kochaktóra kochakocha in­ne­goktóra nie wieczy i ko­goi ko­go kochaobojętna wreszciektóra nie kochanie kocha nikogoko­bieta nie­czuła to taktóra już nie kochaktóra kocha in­ne­goczy i ko­go kochaktóra nie kocha nikogo

Ko­bieta, która już nie kocha, za­pomi­na o wszys­tkim, co było - na­wet o tym, co dała z siebie mężczyźnie. -Jean de La Bruyére
ko­bieta-która-już-nie kocha-za­pomi­na-o wszys­tkim-co było- na­wet-o tym-co dała-z siebie-mężczyźnie
Miłość wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia. Dusza, która kocha, kocha i nie myśli o niczym innym. -Bernard Św
miłość-wystarcza-sama-sobie-gdy-zawładnie-jakimś-sercem-skupia-w-sobie-wszystkie-inne-uczucia-dusza-która-kocha-kocha-i-nie-myśli-o-niczym
Praw­dzi­wa miłość czy­ni zaw­sze lep­szym, kim­kolwiek byłaby ko­bieta, którą się kocha. -Aleksander Dumas
praw­dzi­wa-miłość-czy­-zaw­sze-lep­szym-kim­kolwiek-byłaby-ko­bieta-którą ę-kocha
Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha, jeżeli kocha gorąco. -Honore de Balzac
dla-kobiet-miłość-jest-odpustem-zupełnym-mężczyzna-prawdziwie-kochający-może-popełniać-zbrodnie-a-będzie-zawsze-jak-śnieg-biały-w-oczach
Jest różnica między kobietą, która kocha a kobietą, która się jedynie kochać pozwala. -Alfons Daudet
jest-różnica-między-kobietą-która-kocha-a-kobietą-która-ę-jedynie-kochać-pozwala