Ko­bieta pot­ra­fi po­kochać mężczyznę tyl­ko po to, aby nie zez­wo­lić na to innej.


ko­bieta-pot­ra­fi-po­kochać-mężczyznę-tyl­ko-po to-aby nie zez­wo­lić-na to innej
tennessee williams (thomas lanier williams)ko­bietapot­ra­fipo­kochaćmężczyznętyl­kopo toaby nie zez­wo­lićna to innejko­bieta pot­ra­fipot­ra­fi po­kochaćpo­kochać mężczyznęmężczyznę tyl­kotyl­ko po toaby nie zez­wo­lić na to innejko­bieta pot­ra­fi po­kochaćpot­ra­fi po­kochać mężczyznępo­kochać mężczyznę tyl­komężczyznę tyl­ko po toko­bieta pot­ra­fi po­kochać mężczyznępot­ra­fi po­kochać mężczyznę tyl­kopo­kochać mężczyznę tyl­ko po toko­bieta pot­ra­fi po­kochać mężczyznę tyl­kopot­ra­fi po­kochać mężczyznę tyl­ko po to

Kobieta potrafi pokochać mężczyznę tylko po to, aby nie zezwolić na to innej. -Tennessee Williams
kobieta-potrafi-pokochać-mężczyznę-tylko-po-to-aby-nie-zezwolić-na-to-innej
Tyl­ko małomówny, przys­tojny mężczyz­na po­siada dla ko­biety czar za­gad­ko­wości. Tyl­ko małomówna, piękna ko­bieta za­cieka­wia mężczyznę aż do szału. -Alfred Aleksander Konar
tyl­ko-łomówny-przys­tojny-mężczyz­na-po­siada-dla-ko­biety-czar-za­gad­ko­woś-tyl­ko łomówna-piękna-ko­bieta-za­cieka­wia