Ko­bieta spo­koj­na, to ko­bieta zaspokojona.


ko­bieta-spo­koj­na-to ko­bieta-zaspokojona
redroseko­bietaspo­koj­nato ko­bietazaspokojonako­bieta spo­koj­nato ko­bieta zaspokojona

Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka strzęp człowieka i pos­ta­nawia go uz­dro­wić. Cza­sem jej się to uda­je. Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka człowieka zdro­wego i pos­ta­nawia uczy­nić z niego wrak. To uda­je jej się zawsze.Szczęście jest jak lek­ko­myślna dziew­czy­na, która ci w oczy po­pat­rzy, da całusa i le­ci da­lej; nie­szczęście jest jak po­ważna ko­bieta, która spo­koj­nie siada przy twoim łóżku i - żyje.Ko­bieta, która przes­ta­je być ko­bietą, prze­mienia się w pas­kudne­go mężczyznę.Dziec­ko rządzi ko­bietą, ko­bieta mężczyzną, a on do­piero światem.Ko­bieta-poet­ka to ko­bieta do kwadratu.Uczci­wa ko­bieta nie pot­rze­buje się pod spo­dem stroić dla męża.