Ko­bieto, ko­bieto, jes­teś ot­chłanią, piekłem, ta­jem­nicą, i ten kto po­wie­dział, że cię poz­nał, jest po trzyk­roć głupcem.


ko­bieto-ko­bieto-jes­teś-ot­chłanią-piekłem-­jem­nicą-i ten-kto-po­wie­dział-że ę-poz­nał-jest po trzyk­roć-głupcem
aurore dudevant (george sand)ko­bietoko­bietojes­teśot­chłaniąpiekłemta­jem­nicąi tenktopo­wie­działże ciępoz­nałjest po trzyk­roćgłupcemjes­teś ot­chłaniąi ten ktokto po­wie­działże cię poz­nałjest po trzyk­roć głupcemi ten kto po­wie­dział

Ko­bieto kto aż tak bar­dzo Ciebie skrzyw­dził , że jes­teś ta­ka nieustępli­wa ?  - życie odpowiedziałam...Tyl­ko ten, kto przeżył praw­dziwą miłość poz­nał w życiu szczęście i cier­pienie, gdyż w miłości jest słodycz i łzy, wie o tym tyl­ko ten, kto za­koszto­wał jed­ne­go i drugiego.Ko­bieto – słuchaj swo­jej intuicji! (Ja nie wiem skąd ona wie, ale często wie.) Kto poz­nał smak przeg­ra­nej, ten wie jak bar­dzo sma­kuje wygrana.Jes­teś powietrzem Prze­cież czuję Cię Na każdym metrze Tobą de­lek­tuję się Jes­teś powietrzem Proszę więcej Jes­teś muzyką Prze­cież słyszę Cię Dźwięków fabryką W każdy smut­ny dzień Jes­teś muzyką Poz­by­cia smut­ku taktyką Podzi­wiała ją i była strasznie o nią zazdrosna. Chciała ją mieć tyl­ko dla siebie. Chciała żeby nikt nie poz­nał jej bliżej i nie do­wie­dział się ja­ka jest. Czuła, że każdy, kto ją poz­na, także zechce mieć ją tyl­ko dla siebie...