Ko­biety lu­bią giełdę próżności; nieko­nie­cznie chcą się sprze­dać, ale chcą znać kurs.


ko­biety-lu­bią-giełdę-próżnoś-nieko­nie­cznie-chcą ę-sprze­dać-ale-chcą-znać-kurs
hugo dionizy steinhausko­bietylu­biągiełdępróżnościnieko­nie­czniechcą sięsprze­daćalechcąznaćkursko­biety lu­biąlu­bią giełdęgiełdę próżnościnieko­nie­cznie chcą sięchcą się sprze­daćale chcąchcą znaćznać kursko­biety lu­bią giełdęlu­bią giełdę próżnościnieko­nie­cznie chcą się sprze­daćale chcą znaćchcą znać kursko­biety lu­bią giełdę próżnościale chcą znać kurs

Kobiety lubią giełdę próżności; niekoniecznie chcą się sprzedać, ale chcą znać kurs. -Hugo Dyonizy Steinhaus
kobiety-lubią-giełdę-próżnoś-niekoniecznie-chcą-ę-sprzedać-ale-chcą-znać-kurs
Ko­biety- za­nim się zas­ta­nowią czy coś chcą mi­jają wieki, a jak już wiedzą, że chcą, wszys­tko się zmienia i zno­wu jest prob­lem w pos­ta­ci myśle­nia co zrobić…  -ducati7
ko­biety-za­nim ę-zas­­nowią-czy-coś-chcą-mi­jają-wieki-a jak już-wiedzą-że chcą-wszys­tko ę-zmienia-i zno­wu-jest prob­lem
Dziewczyny nie chcą nic prócz męża, a gdy już go mają chcą wszystkiego. -Anonim
dziewczyny-nie-chcą-nic-prócz-męża-a-gdy-już-go-mają-chcą-wszystkiego
Mężczyźni w swej próżności także w In­terne­cie, chcą być zacze­piani wyłącznie przez piękne kobiety. -Janusz Leon Wiśniewski
mężczyź-w swej-próżnoś-także-w in­terne­cie-chcą-być-zacze­piani-wyłącznie-przez-piękne-kobiety
Głupie od­po­wie­dzi nieko­nie­cznie wy­nikają z głupich py­tań, ale zaw­sze - z głupoty. -Władysław Grzeszczyk
głupie-od­po­wie­dzi-nieko­nie­cznie-wy­nikają-z głupich-py­ń-ale-zaw­sze- z głupoty
Ludzie postępują właściwie nie dlatego, że chcą zmienić świat, ale dlatego, że nie chcą, by świat ich zmienił -Michael Josephson
ludzie-postępują-właściwie-nie-dlatego-że-chcą-zmienić-świat-ale-dlatego-że-nie-chcą-by-świat-ich-zmienił