Ko­biety mają przy­naj­mniej stro­je. Ale czym mogą przyk­ryć swą pus­tkę mężczyźni? 


ko­biety-mają-przy­naj­mniej-stro­-ale czym-mogą-przyk­ryć-swą-pus­tkę-mężczyź 
karl krausko­bietymająprzy­naj­mniejstro­jeale czymmogąprzyk­ryćswąpus­tkęmężczyźni ko­biety mająmają przy­naj­mniejprzy­naj­mniej stro­jeale czym mogąmogą przyk­ryćprzyk­ryć swąswą pus­tkęko­biety mają przy­naj­mniejmają przy­naj­mniej stro­jeale czym mogą przyk­ryćmogą przyk­ryć swąprzyk­ryć swą pus­tkęko­biety mają przy­naj­mniej stro­jeale czym mogą przyk­ryć swąmogą przyk­ryć swą pus­tkęale czym mogą przyk­ryć swą pus­tkę

Kobiety mają przynajmniej stroje. Ale czym mogą przykryć swą pustkę mężczyźni? -Karl Kraus
kobiety-mają-przynajmniej-stroje-ale-czym-mogą-przykryć-swą-pustkę-mężczyź
Ko­biety po­siadają więcej za­let duszy, niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad. -Alfred Aleksander Konar
ko­biety-po­siadają-więcej-za­let-duszy-ż-mężczyź-lecz-mężczyź-mają-za to mniej-wad
Ucie­czka nie jest roz­wiąza­niem, ale da­je trochę cza­su. Przy­naj­mniej by do­wie­dzieć się, przed czym uciekamy…  -Papillondenuit
ucie­czka-nie jest roz­wiąza­niem-ale-da­-trochę-cza­su-przy­naj­mniej by do­wie­dzieć-ę-przed-czym-uciekamy 
Kobiety posiadają więcej zalet duszy niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad. -Alfred Konar
kobiety-posiadają-więcej-zalet-duszy-ż-mężczyź-lecz-mężczyź-mają-za-to-mniej-wad