Ko­biety mo­ga uczy­nić mi­lione­rem tyl­ko ta­kiego mężczyznę, który wcześniej był miliarderem.


ko­biety-mo­ga-uczy­ć-mi­lione­rem-tyl­ko-­kiego-mężczyznę-który-wcześniej-był-miliarderem
charles chaplinko­bietymo­gauczy­nićmi­lione­remtyl­kota­kiegomężczyznęktórywcześniejbyłmiliarderemko­biety mo­gamo­ga uczy­nićuczy­nić mi­lione­remmi­lione­rem tyl­kotyl­ko ta­kiegota­kiego mężczyznęktóry wcześniejwcześniej byłbył miliarderemko­biety mo­ga uczy­nićmo­ga uczy­nić mi­lione­remuczy­nić mi­lione­rem tyl­komi­lione­rem tyl­ko ta­kiegotyl­ko ta­kiego mężczyznęktóry wcześniej byłwcześniej był miliarderemko­biety mo­ga uczy­nić mi­lione­remmo­ga uczy­nić mi­lione­rem tyl­kouczy­nić mi­lione­rem tyl­ko ta­kiegomi­lione­rem tyl­ko ta­kiego mężczyznęktóry wcześniej był miliarderemko­biety mo­ga uczy­nić mi­lione­rem tyl­komo­ga uczy­nić mi­lione­rem tyl­ko ta­kiegouczy­nić mi­lione­rem tyl­ko ta­kiego mężczyznę

Kobiety mogą uczynić milionerem tylko takiego mężczyznę, który jest miliarderem. -Charles Chaplin
kobiety-mogą-uczynić-milionerem-tylko-takiego-mężczyznę-który-jest-miliarderem
Kocha­my tyl­ko te ko­biety, które możemy uczy­nić szczęśliwymi. -Marcel Achard
kocha­my-tyl­ko-te ko­biety-które-możemy-uczy­ć-szczęśliwymi
Tyl­ko małomówny, przys­tojny mężczyz­na po­siada dla ko­biety czar za­gad­ko­wości. Tyl­ko małomówna, piękna ko­bieta za­cieka­wia mężczyznę aż do szału. -Alfred Aleksander Konar
tyl­ko-łomówny-przys­tojny-mężczyz­na-po­siada-dla-ko­biety-czar-za­gad­ko­woś-tyl­ko łomówna-piękna-ko­bieta-za­cieka­wia
Któż nie czu­je się niekiedy przyg­nieciony ciężarem włas­ne­go skażenia, niez­dolny uczy­nić nic wiel­kiego, szlachet­ne­go, sprawiedliwego?  -Francois Rene de Chateaubriand
któż-nie czu­ ę-niekiedy-przyg­nieciony-ężarem-włas­ne­go-skażenia-niez­dolny-uczy­ć-nic-wiel­kiego-szlachet­ne­go-sprawiedliwego 
Piękna ko­bieta może mieć za przy­jaciela brzyd­kiego mężczyznę tyl­ko dopóki pod­sy­ca w nim is­kierkę nadziei, że 
piękna-ko­bieta-może-mieć-za przy­jaciela-brzyd­kiego-mężczyznę-tyl­ko-dopóki-pod­sy­ca-w nim-is­kierkę-nadziei-że coś-z te­go