Ko­biety noszą swo­je twarze w to­reb­kach, mężczyźni chodzą z pus­ty­mi rękami.


ko­biety-noszą-swo­-twarze-w to­reb­kach-mężczyź-chodzą-z pus­ty­mi-rękami
louise de vilmorinko­bietynosząswo­jetwarzew to­reb­kachmężczyźnichodząz pus­ty­mirękamiko­biety nosząnoszą swo­jeswo­je twarzetwarze w to­reb­kachmężczyźni chodząchodzą z pus­ty­miz pus­ty­mi rękamiko­biety noszą swo­jenoszą swo­je twarzeswo­je twarze w to­reb­kachmężczyźni chodzą z pus­ty­michodzą z pus­ty­mi rękamiko­biety noszą swo­je twarzenoszą swo­je twarze w to­reb­kachmężczyźni chodzą z pus­ty­mi rękamiko­biety noszą swo­je twarze w to­reb­kach

Kobiety noszą swoje twarze w torebkach, mężczyźni chodzą z pustymi rękami. -Louise de Vilmorin
kobiety-noszą-swoje-twarze-w-torebkach-mężczyź-chodzą-z-pustymi-rękami
Mężczyźni, którzy zgniatają w dłoni kieliszki, pożerając wzro­kiem młode ko­biety, od­noszą głębsze ra­ny niż tyl­ko ska­lecze­nia palców. -Josephine Hart
mężczyź-którzy-zgniatają-w dłoni-kieliszki-pożerając-wzro­kiem-młode-ko­biety-od­noszą-głębsze-ra­ny-ż-tyl­ko-ska­lecze­nia
Ko­biety mają przy­naj­mniej stro­je. Ale czym mogą przyk­ryć swą pus­tkę mężczyźni?  -Karl Kraus
ko­biety-mają-przy­naj­mniej-stro­-ale czym-mogą-przyk­ryć-swą-pus­tkę-mężczyź 
Ko­biety po­siadają więcej za­let duszy, niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad. -Alfred Aleksander Konar
ko­biety-po­siadają-więcej-za­let-duszy-ż-mężczyź-lecz-mężczyź-mają-za to mniej-wad
Dob­re ko­biety są lep­sze niż dob­rzy mężczyźni. Złe ko­biety są gor­sze niż źli mężczyźni. -Marcel Achard
dob­re-ko­biety-są lep­sze-ż-dob­rzy-mężczyź-złe ko­biety-są gor­sze-ż-źli-mężczyź