Ko­biety są bez­li­tos­ne wo­bec ludzi, których nie lubią.


ko­biety-są bez­li­tos­ne-wo­bec-ludzi-których-nie lubią
aleksander dumasko­bietysą bez­li­tos­newo­becludziktórychnie lubiąko­biety są bez­li­tos­nesą bez­li­tos­ne wo­becwo­bec ludziktórych nie lubiąko­biety są bez­li­tos­ne wo­becsą bez­li­tos­ne wo­bec ludziko­biety są bez­li­tos­ne wo­bec ludzi

Kobiety są bezlitosne wobec ludzi, których nie lubią. -Aleksander Dumas Jr
kobiety-są-bezlitosne-wobec-ludzi-których-nie-lubią
Łat­wiej oka­zać się wdzięcznym wo­bec bogów niż wo­bec ludzi. -Sofokles
Łat­wiej-oka­zać ę-wdzięcznym-wo­bec-bogów-ż-wo­bec-ludzi
Epoki lubią rozprawiać na temat cnót, których nie posiadają. -Gotthold Ephraim Lessing
epoki-lubią-rozprawiać-na-temat-cnót-których-nie-posiadają