Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia.


ko­biety-w miłoś-są prak­tyczniej­sze-od mężczyzn-miłość u mężczyz­ny-led­wo-cząstkę-życia-wy­pełnia-dla-ko­biety
michał bałuckiko­bietyw miłościsą prak­tyczniej­szeod mężczyznmiłość u mężczyz­nyled­wocząstkężyciawy­pełniadlako­bietyjest treściążyciako­biety w miłościw miłości są prak­tyczniej­szesą prak­tyczniej­sze od mężczyznmiłość u mężczyz­ny led­woled­wo cząstkęcząstkę życiażycia wy­pełniadla ko­bietyko­biety jest treściąjest treścią życiako­biety w miłości są prak­tyczniej­szew miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyznmiłość u mężczyz­ny led­wo cząstkęled­wo cząstkę życiacząstkę życia wy­pełniadla ko­biety jest treściąko­biety jest treścią życiako­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyznmiłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życialed­wo cząstkę życia wy­pełniadla ko­biety jest treścią życiamiłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia

Kobiety w miłości są praktyczniejsze od mężczyzn. Miłość u mężczyzny ledwo cząstkę życia wypełnia; dla kobiety jest treścią życia. -Michał Bałucki
kobiety-w-miłoś-są-praktyczniejsze-od-mężczyzn-miłość-u-mężczyzny-ledwo-cząstkę-życia-wypełnia-dla-kobiety-jest-treśą-życia
Co to jest praw­dzi­wa miłość, wiedzą tyl­ko ko­biety brzyd­kie, piękne – umieją za­led­wie uwodzić. -Audrey Hepburn
co to jest praw­dzi­wa-miłość-wiedzą-tyl­ko-ko­biety-brzyd­kie-piękne- umieją-za­led­wie-uwodzić