Ko­biety- za­nim się zas­ta­nowią czy coś chcą mi­jają wieki, a jak już wiedzą, że chcą, wszys­tko się zmienia i zno­wu jest prob­lem w pos­ta­ci myśle­nia co zrobić… 


ko­biety-za­nim ę-zas­­nowią-czy-coś-chcą-mi­jają-wieki-a jak już-wiedzą-że chcą-wszys­tko ę-zmienia-i zno­wu-jest prob­lem
ducati7ko­bietyza­nim sięzas­ta­nowiączycośchcąmi­jająwiekia jak jużwiedząże chcąwszys­tko sięzmieniai zno­wujest prob­lemw pos­ta­cimyśle­niaco zrobić… za­nim się zas­ta­nowiązas­ta­nowią czyczy coścoś chcąchcą mi­jająmi­jają wiekia jak już wiedząwszys­tko się zmieniazmienia i zno­wui zno­wu jest prob­lemjest prob­lem w pos­ta­ciw pos­ta­ci myśle­niamyśle­nia co zrobić… za­nim się zas­ta­nowią czyzas­ta­nowią czy cośczy coś chcącoś chcą mi­jająchcą mi­jają wiekiwszys­tko się zmienia i zno­wuzmienia i zno­wu jest prob­lemi zno­wu jest prob­lem w pos­ta­cijest prob­lem w pos­ta­ci myśle­niaw pos­ta­ci myśle­nia co zrobić… 

Ko­biety lu­bią giełdę próżności; nieko­nie­cznie chcą się sprze­dać, ale chcą znać kurs. -Hugo Dionizy Steinhaus
ko­biety-lu­bią-giełdę-próżnoś-nieko­nie­cznie-chcą ę-sprze­dać-ale-chcą-znać-kurs
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, co chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą. -T. Harv Eker
najważniejszym-powodem-dla-którego-ludzie-nie-osiągają-tego-co-chcą-jest-to-że-sami-nie-wiedzą-czego-chcą
Są dziew­czy­ny, które zaw­sze i mi­mo wszys­tko chcą wrócić. Ja do nich nie należę. -Majka_Majdan
są dziew­czy­ny-które-zaw­sze-i mi­mo-wszys­tko-chcą-wróć-ja do nich-nie należę
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą -Harv Eker
najważniejszym-powodem-dla-którego-ludzie-nie-osiągają-tego-czego-chcą-jest-to-że-sami-nie-wiedzą-czego-chcą
Trud­no jest do­paso­wać się do spo­sobu życia i myśle­nia ludzi, którzy zaw­sze chcą więcej, nig­dy nie są usatysfakcjonowani. -James Frey
trud­no-jest do­paso­wać ę-do spo­sobu-życia-i myś­nia-ludzi-którzy-zaw­sze-chcą-więcej-nig­dy-nie są usatysfakcjonowani
Dziewczyny nie chcą nic prócz męża, a gdy już go mają chcą wszystkiego. -Anonim
dziewczyny-nie-chcą-nic-prócz-męża-a-gdy-już-go-mają-chcą-wszystkiego