Ko­go bóg chce zgu­bić, te­mu wpierw ro­zum odbiera.


ko­go-bóg-chce-zgu­bić-te­mu-wpierw-ro­zum-odbiera
sofoklesko­gobógchcezgu­bićte­muwpierwro­zumodbierako­go bógbóg chcechce zgu­bićte­mu wpierwwpierw ro­zumro­zum odbierako­go bóg chcebóg chce zgu­bićte­mu wpierw ro­zumwpierw ro­zum odbierako­go bóg chce zgu­bićte­mu wpierw ro­zum odbiera

Kogo Bóg chce ukarać, temu najpierw odbiera rozum. -Sofokles
kogo-bóg-chce-ukarać-temu-najpierw-odbiera-rozum
Ro­zum po­wiada swo­je, a ser­ce chce żyć, chce się weselić. -Maria Dąbrowska
ro­zum-po­wiada-swo­-a ser­-chce-żyć-chce ę-weselić
Zgu­bić się i znaleźć... lu­bię tak, gdzieś w rowach li­nii papilarnych na Twych ciepłych dłoniach. -kruk55
zgu­bić ę-i znaleźć-lu­bię-tak-gdzieś-w rowach-li­nii-papilarnych-na-twych-ciepłych-dłoniach
Bar­dzo łat­wo można zgu­bić piękno bijące z nasze­go wnętrza i zastąpić je tan­detą . -DorotaB
bar­dzo-łat­wo-można-zgu­bić-piękno-biją-z nasze­go-wnętrza-i zastąpić- tan­detą
Miłość jest dzieckiem wieczności. Odbiera wspomnienia o początku i odbiera strach przed końcem. -Anne Louise Stael - Holstein
miłość-jest-dzieckiem-wiecznoś-odbiera-wspomnienia-o-początku-i-odbiera-strach-przed-końcem