ko­go? czego? nie ma... dopełnienia... and I do be­lieve in...


ko­go-czego-nie-dopełnienia-and-i do be­lieve-in
starlightko­goczegoniedopełnieniaandi do be­lieveinnie mama dopełnieniaand i do be­lievei do be­lieve innie ma dopełnieniadopełnienia and i do be­lieveand i do be­lieve inma dopełnienia and i do be­lievedopełnienia and i do be­lieve innie ma dopełnienia and i do be­lievema dopełnienia and i do be­lieve in

Nasze istnienie jest rozpaczliwą próbą dopełnienia bytu.Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać trzeba, a czego nie.Nikomu nie wolno drżeć przed nieznanym, gdyż każdy jest w stanie zdobyć to czego pragnie i czego mu potrzeba.Nie zawsze dostajemy to, czego pragniemy, ale jednocześnie często omija nas to, czego nie chcemy.To, czego dokonałeś, trzymaj w tajemnicy, lecz jeszcze bardziej to, czego masz dokonać.Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy.