Ko­go stać na miotłę, ten mu­si ku­pić i trzonek.


ko­go-stać-na miotłę-ten-mu­-ku­pić-i trzonek
pietro aretinoko­gostaćna miotłętenmu­siku­pići trzonekko­go staćstać na miotłęten mu­simu­si ku­pićku­pić i trzonekko­go stać na miotłęten mu­si ku­pićmu­si ku­pić i trzonekten mu­si ku­pić i trzonek

Kogo stać na miotłę ten musi kupić i trzonek.Kogo stać na miotłę, ten musi kupić i trzonek.Dziados­two w życiu po­lega na tym, że nie stać człowieka na nic, cze­go nie mógł by w nim ku­pić za pieniądze, on zaś upar­cie wciąż twier­dzi, że za pieniądze możne ku­pić wszystko.Niena­wiść zaśle­pia, gniew ogłusza, a ten, kto prag­nie zas­po­koić żądzę zem­sty, może przy­pad­kiem na­pić się goryczy.Pi­jako­wi wstyd pić, ale pi­jako­wi jeszcze gor­szy wstyd: nie pić.Ten, który alczy z potworami, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich. Kiedy spoglądasz w otchłań, ona rónież patrzy w   ciebie.