Ko­lac­ja Egzotyczna Spro­wadziłem z Ja­ponii sushi, Egzo­tyką chciałem ją skusić. Rybę zżarła, Ja do tarła, Ona - że egze­ma du­si i iść musi.


ko­lac­ja-egzotyczna-spro­wadziłem-z ja­ponii-sushi-egzo­tyką-chciałem-ją skusić-rybę-zżarła-ja-do tarła-ona- że egze­-­
awatarko­lac­jaegzotycznaspro­wadziłemz ja­poniisushiegzo­tykąchciałemją skusićrybęzżarłajado tarłaona że egze­madu­sii iśćmusiko­lac­ja egzotycznaegzotyczna spro­wadziłemspro­wadziłem z ja­poniiz ja­ponii sushiegzo­tyką chciałemchciałem ją skusićrybę zżarłaja do tarła że egze­ma du­sidu­si i iśći iść musiko­lac­ja egzotyczna spro­wadziłemegzotyczna spro­wadziłem z ja­poniispro­wadziłem z ja­ponii sushiegzo­tyką chciałem ją skusić że egze­ma du­si i iśćdu­si i iść musiko­lac­ja egzotyczna spro­wadziłem z ja­poniiegzotyczna spro­wadziłem z ja­ponii sushi że egze­ma du­si i iść musiko­lac­ja egzotyczna spro­wadziłem z ja­ponii sushi

Jeśli idzie się od A do B, to niekoniecznie musi się iść po linii prostej. -Margaret Thatcher
jeśli-idzie-ę-od-a-do-b-to-niekoniecznie-musi-ę-iść-po-linii-prostej
Chciałbym iść do raju ze względu na klimat, ale piekło musi być o wiele przyjemniejsze ze względu na towarzystwo. -Tristan Bernard
chciałbym-iść-do-raju-ze-wzglę-na-klimat-ale-piekło-musi-być-o-wiele-przyjemniejsze-ze-wzglę-na-towarzystwo