Ko­mu księżyc świeci, te­mu i gwiaz­dy błyszczą.


ko­mu-księżyc-świeci-te­mu-i gwiaz­dy-błyszczą
samuel adalbergko­muksiężycświecite­mui gwiaz­dybłyszcząko­mu księżycksiężyc świecite­mu i gwiaz­dyi gwiaz­dy błyszcząko­mu księżyc świecite­mu i gwiaz­dy błyszczą

Słońce świeci i grzeje, a księżyc tylko świeci - i to jedynie w księżycową noc.6;30, cho­ra godzi­na i której człowiek mu­si wyjść z do­mu. O tej porze ro­ku na niebie widzi piękny księżyc i gwiaz­dy. Nie zro­zum­cie mnie źle. Lu­bię gwiaz­dy, gwiaz­dy są piękne, ale jak człowiek ma zacząć żyć jeśli ciągle ma nadzieję, że śni? Ho­ros­kop z oczu Błyszczą jak gwiaz­dy nocą Za kulisami K.A.Sz. 27.01.2016r.W księżyc wpat­ry­wała się naiw­na dziewczyna, wierząc, że włas­nym światłem świeci.Niech Się Spełniają Wszys­tkie Nasze Pragnienia Gwiaz­dka już świeci [ ] [ ] [ ] Łas­ka­wy księżyc. Gwiaz­dy ciepło mrugają. Po­całunek serc.