Ko­munis­ta – to człowiek, który przeczy­tał „Ka­pitał


ko­munis­- to człowiek-który-przeczy­ł-ka­pitał-ka­rola-mar­xa-an­ty-ko­munis­- to człowiek-który-przeczy­ł-ka­pitał
ronald reaganko­munis­ta– to człowiekktóryprzeczy­tał„ka­pitałka­rolamar­xaan­tyko­munis­ta„ka­pitał”i go zrozumiałko­munis­ta – to człowiekktóry przeczy­tałprzeczy­tał „ka­pitałka­rola mar­xaktóry przeczy­tałprzeczy­tał „ka­pitał”„ka­pitał” i go zrozumiałktóry przeczy­tał „ka­pitałktóry przeczy­tał „ka­pitał”przeczy­tał „ka­pitał” i go zrozumiał

Ek­spert to człowiek, który przes­tał myśleć - on wie. -Frank Lloyd Wright
ek­spert-to człowiek-który-przes­ł-myść- on wie
Człowiek, który przes­ta­je kochać, jest mar­twy bar­dziej niż ten, który umarł, kochając. -MyBigDreams
człowiek-który-przes­­-kochać-jest mar­twy-bar­dziej-ż-ten-który-umarł-kochając
Smutny jest oczywiście każdy człowiek, który zrozumiał, że wszelkie piękno otrzymujemy tylko w charakterze pożyczki, na krótkie godziny, aż do odwołania. -Luise Rinser
smutny-jest-oczywiście-każdy-człowiek-który-zrozumiał-że-wszelkie-piękno-otrzymujemy-tylko-w-charakterze-pożyczki-na-krótkie-godziny-aż-do