Ko­niec języ­ka za przewodnika.


ko­niec-języ­ka-za przewodnika
wolfgang pauliko­niecjęzy­kaza przewodnikako­niec języ­kajęzy­ka za przewodnikako­niec języ­ka za przewodnika

Śle­py los chodzi bez przewodnika.• Star­co­wi trud­no odmłod­nieć, zdziecin­nieć - łatwo.Czy weźmiesz ślepego przewodnika czy głupiego radcę - efekt ten sam.Religię możemy przyrównać do przewodnika, który prowadzi ślepego - chodzi bowiem tylko o to, aby ślepy doszedł do celu, a nie o to, aby wszystko widział.Cza­sem pragnę o czymś za­pom­nieć, tak po pros­tu wyrzu­cić to z pa­mięci... ale niektórych rzeczy po pros­tu nie da się za­pom­nieć. Ta­kie wy­darze­nia po­zos­tają w pa­mięci, aż do śmierci...