Kołysan­ka - cii. Przy ko­min­ku owoc śpi. Ra­dość dzień i noc. Krys­ty­na Sz.  15.12.2014r.


kołysan­ka- cii-przy-ko­min­ku-owoc-śpi-ra­dość-dzień-i noc-krys­ty­na-sz- 15122014r
krystakołysan­ka ciiprzyko­min­kuowocśpira­dośćdzieńi nockrys­ty­nasz 15122014rprzy ko­min­kuko­min­ku owocowoc śpira­dość dzieńdzień i nockrys­ty­na szprzy ko­min­ku owocko­min­ku owoc śpira­dość dzień i nocprzy ko­min­ku owoc śpi

Kuszące piękno Prze­zor­ności nig­dy dość Odpowiedzialność Krys­ty­na Sz. 16.12.2014r. -krysta
kuszą-piękno-prze­zor­noś-nig­dy-dość-odpowiedzialność-krys­ty­na-sz-16122014r
Szcze­rość od serca Bliźnim ra­dość serwujesz Uśmiech zwycięża Krys­ty­na Sz. 04.12.2014r. -krysta
szcze­rość-od serca-bliźnim-ra­dość-serwujesz-uśmiech-zwycięża-krys­ty­na-sz-04122014r
Niebiański widok Blask gwiazd roz­jaśnił tę noc Je­sien­na salsa Krys­ty­na Sz. 12.08.2014r. -krysta
niebiański-widok-blask-gwiazd-roz­jaśł-tę noc-je­­na-salsa-krys­ty­na-sz-12082014r
Słońce grzej - la­to Wa­kac­ji os­tatnie dni Je­sieni nie budź Choć piękna niech śpi Wpierw po­kolo­ruje świat Ubar­wi nam czas Krys­ty­na Sz. 28.08.2014r. -krysta
słoń-grzej- ­to-wa­kac­ji-os­tatnie-dni-je­sieni-nie budź-choć-piękna-niech-śpi-wpierw-po­kolo­ruje-świat-ubar­wi-nam-czas
An­drzej­ko­wa noc Dziś wróżby spełniają się W no­we życie krok Wrażeń cała moc Za­kocha­ni wpatrzeni Co ukaże wosk Krys­ty­na Sz. 29/30.11.2014r. -krysta
an­drzej­ko­wa-noc-dziś-wróżby-spełniają-ę-w-no­we-życie-krok-wrażeń-cała-moc-za­kocha­-wpatrzeni-co-ukaże-wosk-krys­ty­na-sz