Kołysan­ka - cii. Przy ko­min­ku owoc śpi. Ra­dość dzień i noc. Krys­ty­na Sz.  15.12.2014r.


kołysan­ka- cii-przy-ko­min­ku-owoc-śpi-ra­dość-dzień-i noc-krys­ty­na-sz- 15122014r
krystakołysan­ka ciiprzyko­min­kuowocśpira­dośćdzieńi nockrys­ty­nasz 15122014rprzy ko­min­kuko­min­ku owocowoc śpira­dość dzieńdzień i nockrys­ty­na szprzy ko­min­ku owocko­min­ku owoc śpira­dość dzień i nocprzy ko­min­ku owoc śpi

Kuszące piękno Prze­zor­ności nig­dy dość Odpowiedzialność Krys­ty­na Sz. 16.12.2014r.Szcze­rość od serca Bliźnim ra­dość serwujesz Uśmiech zwycięża Krys­ty­na Sz. 04.12.2014r.Początek je­sieni me­lan­cho­lię z sobą niesie, a ja mam dob­ry dzi­siaj dzień, i tak z Wa­mi nim dzielę. Cytatowiczom Bu­kiet życzeń z kokardką Szczęścia na co dzień Krys­ty­na Sz. 23.09.2014r.Niebiański widok Blask gwiazd roz­jaśnił tę noc Je­sien­na salsa Krys­ty­na Sz. 12.08.2014r.Słońce grzej - la­to Wa­kac­ji os­tatnie dni Je­sieni nie budź Choć piękna niech śpi Wpierw po­kolo­ruje świat Ubar­wi nam czas Krys­ty­na Sz. 28.08.2014r.An­drzej­ko­wa noc Dziś wróżby spełniają się W no­we życie krok Wrażeń cała moc Za­kocha­ni wpatrzeni Co ukaże wosk Krys­ty­na Sz. 29/30.11.2014r.