Koń, ja­ki jest, każdy widzi.


koń-ja­ki-jest-każdy-widzi
benedykt chmielowskikońja­kijestkażdywidzija­ki jestkażdy widzi

Nie każdy patrzący widzi. Nie każdy słuchający rozumie.Dusza widzi nicość i widzi wszystko, ciało jest uśpione, jęyk odcięty.Jest co­raz bar­dziej normalne Tyl­ko to co jest bar­dziej nachalne Naj­lep­sze jest to co się sprzeda Chu­jowe to co sprze­dać się nie da Każdy to widzi, w środ­ku miasta Sta­tua z gówna wyrasta Szczęśliwsza panu zgrzeszyć, niżeli ubogiemu dobrze uczynić. Pańskie biedy każdy omawia, ubogiego cnotę rzadko kto widzi.Człowiek uczony widzi sercem i umysłem - nieuk widzi jedynie oczami.Każdy człowiek, które­go po­tom­ność naz­wała wiel­kim, każdy człowiek, które­mu po­wiodło się w życiu, osiągnął wiel­kość bądź suk­ces na ty­le właśnie, na ile zdołał sku­pić się na ce­lu i kon­sekwen­tnie dążyć w jed­nym wy­tyczo­nym kierunku.