Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.


kośół-cię-nie-ogarnie-wszędy-pełno-ciebie-i-w-otchłaniach-i-w-morzu-na-ziemi-na-niebie
jan kochanowskikościółcięnieogarniewszędypełnociebieotchłaniachmorzunazieminiebiekościół cięcię nienie ogarniewszędy pełnopełno ciebiew otchłaniachw morzuna ziemina niebiekościół cię niecię nie ogarniewszędy pełno ciebiei w otchłaniachi w morzukościół cię nie ogarnie

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary! - Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.Niech cię nie niepokoją Cier­pienia twe i błędy. Wszędy są dro­gi proste Lecz i ma­now­ce wszędy.Kwiaty na ziemi, słońce na niebie, miłość i podpis - tylko dla Ciebie.Nie lękajmy się o Kościół, że gdy za bardzo wejdzie w życie ludzkie, to się trochę przybrudzi. To jest Kościół grzeszników i świętych, Kościół pszenicy i kąkolu, Kościół wprawdzie Boży, ale ludzki.Kto szuka Ciebie, już znalazł Ciebie; już Cię ma, komu Ciebie trzeba; Kto tęskni w niebo Twe, jest w niebie; kto głodny Go, je z Twego chleba.Pi­sany na wodzie mało real­ny świat wokół nas... Chwi­la zwątpienia i pa­niczny o Ciebie strach.... Ser­ca bi­cie wstrzy­mane w tęskno­cie dni egzystencji... bez Ciebie ukocha­na każda chwi­la mi udręką dos­trzeż mój ból ... Po­daruj mi mały skra­wek ziemi po której stąpasz Alicjo... *** *** *** *** *** Stąpać zaw­sze Twoimi śla­dami MP