Kościół jest jedynym miejscem, w którym nie musze odpowiadać, gdy ktoś do mnie mówi.


kośół-jest-jedynym-miejscem-w-którym-nie-musze-odpowiadać-gdy-ktoś-do-mnie-mówi
charles de gaullekościółjestjedynymmiejscemktórymniemuszeodpowiadaćgdyktośdomniemówikościół jestjest jedynymjedynym miejscemw którymktórym nienie muszemusze odpowiadaćgdy ktośktoś dodo mniemnie mówikościół jest jedynymjest jedynym miejscemw którym niektórym nie muszenie musze odpowiadaćgdy ktoś doktoś do mniedo mnie mówikościół jest jedynym miejscemw którym nie muszektórym nie musze odpowiadaćgdy ktoś do mniektoś do mnie mówiw którym nie musze odpowiadaćgdy ktoś do mnie mówi

Gdy­bym czuła do ludzi to sa­mo, co oni czują do mnie, świat byłby dużo piękniej­szym miejscem... -Saika
gdy­bym-czuła-do ludzi-to ­mo-co oni-czują-do mnie-świat-byłby-żo-piękniej­szym-miejscem
Cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje. -Anonim
cham-to-ktoś-kto-mówi-gdy-całuje
Czyż z rządzeniem nie jest trochę jak z reżyserią w teatrze? Gdy jest źle, mówi się, że sztuka słaba albo źli aktorzy, a gdy jest wszystko dobrze, mówi się, że świetnie wyreżyserowana. -Antoni Słonimski
czyż-z-rządzeniem-nie-jest-trochę-jak-z-reżyserią-w-teatrze-gdy-jest-ź-mówi-ę-że-sztuka-słaba-albo-źli-aktorzy-a-gdy-jest-wszystko-dobrze