Kobiecie miły jest taki dotyk, który jej nie dotyka.


kobiecie-miły-jest-taki-dotyk-który-jej-nie-dotyka
wiesław malickikobieciemiłyjesttakidotykktóryjejniedotykakobiecie miłymiły jestjest takitaki dotykktóry jejjej nienie dotykakobiecie miły jestmiły jest takijest taki dotykktóry jej niejej nie dotykakobiecie miły jest takimiły jest taki dotykktóry jej nie dotykakobiecie miły jest taki dotyk

Piękność jest pierwszym darem, który natura daje kobiecie i pierwszym, który jej odbiera.Jest tylko jeden hołd, który człowiek niegłupi złoży z całego serca kobiecie, hołd, który należy się JeJ pickrwśd, kobiecości i skromności.Wiadomo, że taki a taki pomysł jest nie do zrealizowania. Ale żyje sobie jakiś nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie dokonuje tego wynalazku.Mężczyzna, który nigdy nie kłamie kobiecie, ma bardzo mało względów dla jej uczuć.Miłość nie stawia żadnych Delikatniejszą nad kwiat jest miłość. Jakże wielu ją zna i dotyka jej lekko a miękko, by nie zadać bólu.