Kobiecość nie jest bynajmniej obroną kobiety naprawdę fascynującej, a raczej prowokacją do napaści.


kobiecość-nie-jest-bynajmniej-obroną-kobiety-naprawdę-fascynującej-a-raczej-prowokacją-do-napaś
oscar wildekobiecośćniejestbynajmniejobronąkobietynaprawdęfascynującejraczejprowokacjądonapaścikobiecość nienie jestjest bynajmniejbynajmniej obronąobroną kobietykobiety naprawdęnaprawdę fascynującejraczej prowokacjąprowokacją dodo napaścikobiecość nie jestnie jest bynajmniejjest bynajmniej obronąbynajmniej obroną kobietyobroną kobiety naprawdękobiety naprawdę fascynująceja raczej prowokacjąraczej prowokacją doprowokacją do napaścikobiecość nie jest bynajmniejnie jest bynajmniej obronąjest bynajmniej obroną kobietybynajmniej obroną kobiety naprawdęobroną kobiety naprawdę fascynująceja raczej prowokacją doraczej prowokacją do napaścikobiecość nie jest bynajmniej obronąnie jest bynajmniej obroną kobietyjest bynajmniej obroną kobiety naprawdębynajmniej obroną kobiety naprawdę fascynująceja raczej prowokacją do napaści

Najlepszą obroną przed logiką jest ignorancja. -Kehlog Albran
najlepszą-obroną-przed-logiką-jest-ignorancja
Od pocałunków mężczyzny usta kobiety nie bledną, raczej odnawiają się jak księżyc. -Giovanni Boccaccio
od-pocałunków-mężczyzny-usta-kobiety-nie-bledną-raczej-odnawiają-ę-jak-księżyc
Tak naprawdę to mężczyzna szuka kobiety, kobieta mężczyzny, a nie człowiek człowieka. -Teresa Nietyksza
tak-naprawdę-to-mężczyzna-szuka-kobiety-kobieta-mężczyzny-a-nie-człowiek-człowieka
Kobieta jest raczej stworzona, aby być kochaną, niż aby kochać, na kształt kwiatów, co same nie czują zgoła swej woni, lecz komuś dają ją czuć. Kobiety są to istotnie kwiaty w miłości. -Alfonso Esquiros
kobieta-jest-raczej-stworzona-aby-być-kochaną-ż-aby-kochać-na-kształt-kwiatów-co-same-nie-czują-zgoła-swej-woni-lecz-komuś-dają-ją-czuć