Kobietę trzeba kochać w każdym wieku - zwłaszcza dwudziestym.


kobietę-trzeba-kochać-w-każdym-wieku-zwłaszcza-dwudziestym
maurice chevalierkobietętrzebakochaćkażdymwiekuzwłaszczadwudziestymkobietę trzebatrzeba kochaćkochać ww każdymkażdym wiekuwiekuzwłaszczazwłaszcza dwudziestymkobietę trzeba kochaćtrzeba kochać wkochać w każdymw każdym wiekukażdym wiekuzwłaszcza dwudziestymkobietę trzeba kochać wtrzeba kochać w każdymkochać w każdym wiekuw każdym wiekukobietę trzeba kochać w każdymtrzeba kochać w każdym wiekukochać w każdym wieku

Kobiety trzeba kochać w każdym wieku. Zwłaszcza w dwudziestym.Kobiety trzeba kochać w każdym wieku, szczególnie w dwudziestym.To jest tak, jak powiedział któryś z poetów ze Środkowego Zachodu: Nie dość kobietę wziąć - trzeba by jej także dać - i trzeba, żeby to czuła. Trzeba żeby się czuła nie tylko własnością, ale i właścicielką. Dusza za duszę.Trzeba kochać uparcie, kiedy się już przestało kochać.Kochać kobietę inteligentną, jest przyjemnością pederasty.