Kobiet nie lubią jedynie ci, którzy je kiedyś bardzo kochali...


kobiet-nie-lubią-jedynie-którzy-kiedyś-bardzo-kochali
lilian seymour - tułasiewiczkobietnielubiąjedyniektórzykiedyśbardzokochalikobiet nienie lubiąlubią jedyniejedynie ciktórzy jeje kiedyśkiedyś bardzobardzo kochalikobiet nie lubiąnie lubią jedynielubią jedynie ciktórzy je kiedyśje kiedyś bardzokiedyś bardzo kochalikobiet nie lubią jedynienie lubią jedynie ciktórzy je kiedyś bardzoje kiedyś bardzo kochalikobiet nie lubią jedynie ciktórzy je kiedyś bardzo kochali

Jedynie ci kochankowie mogą o sobie zapomnieć, którzy niedostatecznie się kochali, by się znienawidzić. -Ernest Hemingway
jedynie-kochankowie-mogą-o-sobie-zapomnieć-którzy-niedostatecznie-ę-kochali-by-ę-znienawidzić
Kobiety nie lubią wesołości u mężczyzn, a mężczyźni dowcipu u kobiet. -Hugo Dyonizy Steinhaus
kobiety-nie-lubią-wesołoś-u-mężczyzn-a-mężczyź-dowcipu-u-kobiet
Trochę naszego życia pozostanie zawsze w nieznanych przyjaciołach, którzy nas zrozumieli i kochali. -Joseph Joubert
trochę-naszego-życia-pozostanie-zawsze-w-nieznanych-przyjaciołach-którzy-nas-zrozumieli-i-kochali
Mężczyźni lubią grać mocnych za dnia, by w nocy chronić się w ramionach słabych kobiet. -Anonim
mężczyź-lubią-grać-mocnych-za-dnia-by-w-nocy-chronić-ę-w-ramionach-słabych-kobiet
Trochę nasze­go życia po­zos­ta­nie zaw­sze w niez­na­nych przy­jaciołach, którzy nas zro­zumieli i kochali. -Joseph Joubert
trochę-nasze­go-życia-po­zos­­nie-zaw­sze-w niez­na­nych-przy­jaciołach-którzy-nas-zro­zumieli-i kochali