Kobieta żyjąca w ciasnych perfumowanych izdebkach nie może być siostrą całego świata.


kobieta-żyjąca-w-ciasnych-perfumowanych-izdebkach-nie-może-być-siostrą-całego-świata
jack londonkobietażyjącaciasnychperfumowanychizdebkachniemożebyćsiostrącałegoświatakobieta żyjącażyjąca ww ciasnychciasnych perfumowanychperfumowanych izdebkachizdebkach nienie możemoże byćbyć siostrąsiostrą całegocałego światakobieta żyjąca wżyjąca w ciasnychw ciasnych perfumowanychciasnych perfumowanych izdebkachperfumowanych izdebkach nieizdebkach nie możenie może byćmoże być siostrąbyć siostrą całegosiostrą całego światakobieta żyjąca w ciasnychżyjąca w ciasnych perfumowanychw ciasnych perfumowanych izdebkachciasnych perfumowanych izdebkach nieperfumowanych izdebkach nie możeizdebkach nie może byćnie może być siostrąmoże być siostrą całegobyć siostrą całego światakobieta żyjąca w ciasnych perfumowanychżyjąca w ciasnych perfumowanych izdebkachw ciasnych perfumowanych izdebkach nieciasnych perfumowanych izdebkach nie możeperfumowanych izdebkach nie może byćizdebkach nie może być siostrąnie może być siostrą całegomoże być siostrą całego świata

Miarą naszej miłości ma być miłość, ja­kiej dla siebie ocze­kuje­my od całego świata.Może nie jes­teś bo­hate­rem dla całego świata, ale dla tej jed­nej oso­by na pewno.Gramatyka jest dźwignią przytwierdzoną do języka, która nie może być cięższa od całego balastu.Kto nie jest w stanie utrzymać własnego proporca, ten nie może być chorążym całego pułku.Najgorsza rzecz, jaką może zrobić kobieta, to być z kimś tylko dlatego, żeby nie być sama.Tyl­ko pieniądz jest władcą całego świata.